??ycie codziennie w muzu??ma??skim Madrycie - ebook

Autor:
Wydawca: Wydawnictwo Akademickie Dialog
Język: polski
Data wydania: 2014-06-01
ISSN: 978-83-8002-058-0
Średnia ocena: 0.0

Opis:

Ksi???ka ukazuje oblicze Madrytu, którego pró??no szuka? w przewodnikach turystycznych. Opowiada o ??yciu codziennym muzu??manów, którzy przybywaj?c do Hiszpanii przywie??li ze sob? baga?? odmiennych do??wiadcze??.

Proponujemy wypraw? do Madrytu, gdzie nocne ??ycie, muzeum Prado, stylowe kawiarnie czy stadion Santiago Bernabeu wspó??istniej? z meczetami, arabskimi sklepikami oraz biurami turystycznymi organizuj?cymi pielgrzymki do Mekki.

Magdalena Nowaczek-Walczak − arabistka, doktorantka UW, sp?dzi??a dwa lata w Madrycie, gdzie mia??a okazj? pozna? bli??ej spo??eczno??? muzu??ma??sk?. Oprócz islamu w kraju flamenco, corridy i wina interesuje si? arabskim przek??adem Harry'ego Pottera, Mekka Col?, lalk? Fulla i innymi przejawami globalizacji ??wiata arabskiego.