Modelowanie rzeczywisto??ci - ebook

Autor:
Wydawca: Wydawnictwo WNT
Język: polski
Data wydania: 2013-10-09
ISSN: 9788379261536
Średnia ocena: 0.0

Opis:

Celem nauki jest opisywanie, t??umaczenie i przewidywanie zachowania otaczaj?cego nas ??wiata. Rzeczywisto??? jest jednak zbyt skomplikowana, aby mo??na j? by??o przedstawi? bez zastosowania uproszcze?? i przybli??e??.

Dlatego, gdy opisujemy wybrane zjawisko, bierzemy pod uwag? jedynie te elementy rzeczywisto??ci, o kt??rych s?dzimy.

Poznawszy zachowanie bardzo prostych obiekt??w, mamy nadziej?, ??e odkryjemy regu??y rz?dz?ce zachowaniem obiekt??w bardziej z??o??onych.