Mroczne pragnienia - ebook

Autor:
Wydawca: Pascal
Język: polski
Data wydania: 2014-06-05
ISSN: 978-83-7642-370-8
Średnia ocena: 5.0

Opis:

Nowa trylogia na miar? Pi??dziesi?ciu twarzy Greya

Sara, nauczycielka angielskiego, odnajduje pami?tniki Rebeki,

która zagin???a w niewyja??nionych okoliczno??ciach.

Chocia?? wie, ??e grozi jej wielkie niebezpiecze??stwo, chce za wszelk? cen?dowiedzie? si?, co sta??o si? z ich autork?.

Z ka??dym kolejnym dniem fascynuj?ce ??ycie Rebeki coraz bardziej poch??ania Sar?, która bez pami?ci zatraca si? w nieznanym jej dot?d, pe??nym nami?tno??ci, intryguj?cym ??wiecie.

W poszukiwaniach prawdy pomaga jej seksowny i przystojny artysta Chris.

Równie?? surowy i w??adczy Mark oferuje jej wsparcie. Dzi?ki niemu dowie si?, do czego doprowadzi??y Rebek? jej tajemnice i sekrety.

Czy mo??e im zaufa??

Czy Sara opanuje swoje nami?tno??ci?

A mo??e sama ulegnie mrocznym pragnieniom…