Ugotuj sw??j biznes. Historie mi??o??nik??w jedzenia, kt??rzy swoj─? pasj─? zmienili w karier─? - ebook

Autor:
Wydawca: Illuminatio
J─Özyk: polski
Data wydania: 2014-05-30
ISSN: 978-83-63965-97-6
Średnia ocena: 0.0

Opis:

Je??li na co dzie?? wypiekasz pyszne chleby na zakwasie, latem przygotowujesz setki s??oiczków z przetworami, a w weekendy twoja kuchnia zamienia si─? w ma??─? cukierni─?. Je??li znajomi i rodzina nie mog─? wyj??─? z podziwu nad twoimi zdolno??ciami kulinarnymi, a ty zaczynasz si─? zastanawia─?, czy nie warto zamieni─? swojej pasji w biznes... koniecznie si─?gnij po t─? inspiruj─?c─? publikacj─?.

Autorka – Rachel Hofstetter – zaprezentowa??a w niej sylwetki ameryka??skich przedsi─?biorców gastronomicznych, którzy zarabiaj─? na swojej mi??o??ci do gotowania. Od smakowych mase?? czekoladowych, przez domow─? granol─? i sos do spaghetti, po wina kalifornijskie w przyst─?pnych cenach, otrzymujemy wgl─?d w inspiruj─?c─? ró??norodno??─? bran??y kulinarnej, poznajemy przedsi─?biorców, ich po??wi─?cenie i drog─? do sukcesu.

Dzi─?ki tym wywiadom, otrzymasz praktyczne wskazówki, jak odnie??─? sukces w bran??y gastronomicznej, oraz: jak bez znajomo??ci i do??wiadczenia stworzy─? mark─? rozpoznawaln─? na rynku krajowym; jak umówi─? si─? na spotkanie z handlowcami du??ych sieci handlowych; co musisz wiedzie─? o prawnych regulacjach rynku spo??ywczego; dlaczego ma??y bud??et pocz─?tkowy mo??e okaza─? si─? twoim sprzymierze??cem; jakie s─? rady dla firm zajmuj─?cych si─? produktami bezglutenowymi, organiczn─? ??ywno??ci─?, winami i napojami alkoholowymi; co ka??dy przedsi─?biorca chcia??by us??ysze─? ju?? na pierwszym etapie zak??adania firmy; dlaczego robienie tego, co si─? kocha, jest zawsze dobrym pomys??em.

Dowiedz si─?, jak zami??owanie do gotowania zmieni─? w dobrze prosperuj─?cy biznes kulinarny.