Cz??owiek z lasu - ebook

Autor:
Wydawca: Czarna Owca
Język: polski
Data wydania: 2014-05-07
ISSN: 9788375545531
Średnia ocena: 0.0

Opis:

Ksi???ka Sylwestra Latkowskiego Cz??owiek z Lasu. Polska lokalna dokumentuje polsk? rzeczywisto??? ?? dziej?c? si? poza stolic?, poza centrum kraju. Jest to opowie??? prawdziwa, rozgrywa si? w miastach wojew??dztwa ??wi?tokrzyskiego, po??o??onych na tyle daleko od Warszawy, ??eby stworzy? sw??j w??asny, lokalny ??wiat, a jednocze??nie na tyle blisko, ??eby wci?ga? we?? postacie z pierwszych stron gazet...

Nie ma lepszego przyk??adu, czym jest mafia w Polsce: uk??ady na dole, si?gaj?ce g??ry. Ale nie o mafii to ksi???ka, a o Polsce: tej dzisiejszej?? oddalonej o sto kilkadziesi?t kilometr??w od Warszawy.