Samo Sedno - Jak inwestowa─? i pomna??a─? oszcz─?dno??ci? - ebook

Autor:
Wydawca: Edgard
J─Özyk: polski
Data wydania: 2014-05-22
ISSN: 978-83-7788-398-3
Średnia ocena: 0.0

Opis:

Poznaj rady do??wiadczonego dziennikarza i inwestora. Maciej Samcik przeprowadzi ci─? przez labirynt ró??nych metod inwestowania i uchroni przed pope??nieniem kosztownych b??─?dów. Poznasz zalety i wady lokat bankowych, obligacji skarbowych czy polis ubezpieczeniowych, a tak??e szerokie mo??liwo??ci inwestycji alternatywnych, np. w nieruchomo??ci, sztuk─? czy z??oto. Zrozumiesz zasady dzia??ania gie??dy oraz mechanizmy funkcjonowania rynków mi─?dzynarodowych. Dowiesz si─?, jak ostatnie zmiany w OFE wp??yn─? na twoj─? emerytur─?.

Wydanie zosta??o rozszerzone i uaktualnione zgodnie z realiami rynkowymi oraz stanem prawnym na 2014r.

To uczciwy i dobry sposób, by wci─?gn─?─? czytelnika do fascynuj─?cej gry w inwestowanie. Ksi─???ka jest wiarygodnym ??ród??em wiedzy o sensownym odk??adaniu pieni─?dzy.

Dziennik Gazeta Prawna

Ksi─???k─? ??wietnie si─? czyta. Poradnik ten zosta?? napisany j─?zykiem dla laików, ka??dy z nas zrozumie o co chodzi w pozornie skomplikowanych produktach finansowych.

portal edukacji finansowej NewTrader.pl

 

Ksi─???k─? polecamy szczególnie osobom, które do tej pory nie oszcz─?dza??y lub robi??y to bez zamys??u. Ta lektura z pewno??ci─? zach─?ci czytelnika do przemy??lenia w??asnych wydatków i przedstawi szerokie mo??liwo??ci pomna??ania kapita??u.

?üukasz Nowak, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

O autorze:

Maciej Samcik – dziennikarz ekonomiczny „Gazety Wyborczej”. Laureat presti??owych nagród, w tym nagrody Grand Press dla najlepszego dziennikarza specjalistycznego oraz wyró??nienia Economicus za poradnik Jak pomna??a─? oszcz─?dno??ci?. Autor i wspó??autor poradników o oszcz─?dzaniu, rankingów i konkursów gie??dowych. Prowadzi popularny blog o tematyce ekonomicznej „Subiektywnie o finansach” pod adresem Samcik.blox.pl.