Czas Gniewu - ebook

Autor:
Wydawca: Czerwone i Czarne
Język: polski
Data wydania: 2014-04-16
ISSN: 9788377001493
Średnia ocena: 0.0

Opis:

??Czas gniewu? to kontynuacja ??Po po??udniu?. Kolejny tom historii polskiej polityki, obejmuj?cy lata 1996-2005. G????wnymi bohaterami s? politycy Sojuszu ?? Miller i Kwa??niewski, kt??rych konflikt zniszczy?? lewicowe imperium. W tle s? liderzy rz?du AWS-UW ?? Buzek, Krzaklewski i Balcerowicz. Oraz Lepper, kt??ry okaza?? si? jedn? z najwa??niejszych postaci w dziejach polskiej polityki.

Jak pisze Rober Krasowski: Kiedy si? patrzy na tamte lata, niemile uderza obserwacja, ??e mia??ko??? polityki nie obni??y??a jej atrakcyjno??ci. By??a bez znaczenia, bez ci???aru, jednak nie wia??o ze?? nud?. Zw??aszcza pojedynek o dominacj? na lewicy - mi?dzy Kwa??niewskim a Millerem - mia?? w sobie porywaj?c? dramaturgi?. Do ostatniej chwili nie by??o wiadomo, kto w tej grze jest nadmuchan? wielko??ci?, a kto wielko??ci? prawdziw?. Odpowied?? na to pytanie padnie pod koniec ksi???ki, ale w trakcie pisania nachodzi??o mnie cz?sto zdumienie, jak wiele energii po??wi?cili??my w ko??cu tak b??ahej sprawie. Kwa??niewski czy Miller? Po latach ich wojna jest burz? w szklance wody. Rywalizacj?, w kt??rej wa??? si? losy, ale nie nasze, lecz tylko obu tych pan??w. Bili si? o swoj? s??aw?, o swoj? pozycj?.