Znaki szczeg??lne - ebook

Autor:
Wydawca: Wydawnictwo Literackie
Język: polski
Data wydania: 2014-03-27
ISSN: 9788308053331
Średnia ocena: 4.0

Opis:

Najnowsza ksi???ka Pauliny Wilk, autorki nagradzanego debiutu ??Lalki w ogniu. Opowie??ci z Indii?

??Znaki szczeg??lne? to prywatny zapis dorastania w czasie demokratycznych przemian. Osobista i poruszaj?ca historia do rodzinnego czytania. Wsp????czesna Polska uj?ta w autobiograficznej opowie??ci trzydziestolatki, kt??ra razem z r??wie??nikami prze??ywa??a zachwyty i rozczarowania now? rzeczywisto??ci?.

Ukszta??towani w okresie gwa??townych przemian i entuzjastycznej atmosferze wolno??ci, stworzyli r????norodne pokolenie. Autorka, jak wszystkie dzieci transformacji, nosi w??asne znaki szczeg??lne.

Od lat osiemdziesi?tych XX wieku do dzi??. Od socjalistycznych podw??rek do open space i przestrzeni wirtualnej. Od po??yczanych rower??w i kapsli do kupionych na kredyt mieszka?? i samochod??w. Od pomys??owych zabaw na dywanie do schematycznych zada?? w koncernach. I od ba??niowej wizji demokracji do realnej, gorzkiej polityki.  

??Znaki szczeg??lne? s? zapisem dorastania w wolno??ci, kt??ra tak??e dzieciom i nastolatkom postawi??a zaskakuj?ce wyzwania. Ostatni obywatele PRL, a jednocze??nie pierwsi obywatele wolnej Polski ?? s? generacj? szczeg??ln?. Przeci?ci na p????, starzy i nowi zarazem. Wychowani w poczuciu r??wno??ci i oswojeni z niedostatkiem, ale dorastaj?cy w atmosferze rywalizacji i wielkich szans. Nie w pe??ni nowocze??ni, bo tak??e nieco staromodni.

Urodzona w 1980 roku autorka by??a jednym z dzieci porwanych przez wir przemian. Teraz ogl?da w??asne dzieci??stwo, dorastanie i doros??o???, opisuje te?? losy rodziny, s?siad??w i bliskich, by zrozumie?, jak g???boka, wszechobecna ?? i niezako??czona ?? jest transformacja ??ycia w Polsce. Powr??t na podw??rko to okazja, by z przesz??o??ci zabra? wszystko, co potrzebne teraz w nowym, ale niekoniecznie lepszym ??wiecie: czas wolny, wsp??ln? przestrze??, zdolno??? bycia razem i budowania kompromis??w.

PAULINA WILK

Rocznik 1980.

Pisarka i publicystka.

Jej pierwsza ksi???ka ??Lalki w ogniu. Opowie??ci z Indii? (Carta Blanca, 2011) zosta??a uznana za jeden z najwa??niejszych debiut??w reporterskich ostatnich lat. Opowie??? napisana po blisko dekadzie podr????y do Indii ???czy elementy reporta??u i eseju, jest wnikliw? analiz? indyjskiego spo??ecze??stwa. Autorka zbudowa??a poruszaj?c? panoram? ??ycia ponad miliarda ludzi.

??Lalki??? sta??y si? bestsellerem, zosta?? docenione przez krytyk??w i czytelnik??w przede wszystkim za plastyczny j?zyk i bogactwo refleksji nad jedn? z najbardziej fascynuj?cych wsp????czesnych kultur.

Ksi???ka otrzyma??a m.in. nominacj? do Nagrody Literackiej Nike, Nagrody im. Beaty Pawlak, Nagrody Literackiej Angelus, Nagrody National Geographic Traveller i in. Autorka odebra??a nagrod? Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera za najlepsz? ksi???k? podr????nicz? 2011 roku.