Piastowie - ebook

Autor:
Wydawca: Bellona
Język: polski
Data wydania: 2013-03-21
ISSN: 9788311126930
Średnia ocena: 0.0

Opis:

Autor przedstawia dzieje ??redniowiecznej Polski przez podr????e z synem. To fascynuj?ce po???czenie wyk??adu historycznego i literatury podr????niczej, w?dr??wka po najwa??niejszych zabytkach ??redniowiecznej Polski, obficie wzbogacona ma??o znanymi faktami i anegdotami. Razem z autorem odwiedzamy Ostr??w Lednicki, Gniezno, Pozna??, Giecz, Krak??w. S??uchamy ??piewu mnich??w benedykty??skich w Ty??cu i koncertu organowego w Oliwie, ogl?damy mauzoleum ostatnich Piast??w w Legnicy. Wspinamy si? na wie??? ko??cio??a w Z??otoryi, spacerujemy po cysterskim opactwie w J?drzejowie, w?drujemy podziemnymi korytarzami Wieliczki. Poznajemy pasjonuj?ce szczeg????y codziennego ??ycia w epoce ??redniowiecza, opisy jad??ospisu czy ubior??w, spotykaj?c jednocze??nie wybitnych w??adc??w, ??wi?tych i kronikarzy. Wielkie wydarzenia towarzysz? zwyk??ym sprawom, czasami osobiste konflikty decydowa??y o losach pa??stwa. To znakomita lektura dla wszystkich zainteresowanych histori? Polski, przedstawiaj?ca j? przez codzienne ??ycie jej mieszka??c??w i zwyk??e ludzkie sprawy.