Tyrmand warszawski - ebook

Autor:
Wydawca: Wydawnictwo MG
Język: polski
Data wydania: 2013-06-21
ISSN: 978-83-7779-142-4
Średnia ocena: 0.0

Opis:

Tyrmand warszawski to zbiór felietonów o Warszawie drukowanych w latach 1946-1953 w „Stolicy” i „Tygodniku Powszechnym”. Autor powróci?? po wojnie do Polski – g??ównie z mi??o??ci do Warszawy. I w??a??nie ta mi??o???, z któr? si? bynajmniej nie kry??, jest osnow? wszystkich jego tekstów na temat naszej stolicy. Jego zdaniem: ...wszystko, dziej?ce si? poza Warszaw?, by??o niedobre, nudne, niew??a??ciwe i pozbawione wdzi?ku. Tez? t? z wdzi?kiem rozwija w felietonach.

Tak samo wszystko, dziej?ce si? w Warszawie, jest dobre, interesuj?ce, w??a??ciwe i pe??ne czaru i uroku. Przyk??ad – prosz? bardzo: gdy w ?odzi pada deszcz w Wielkanocne ??wi?ta, jest to tylko i wy???cznie win? ?odzi, bo tylko w takim mie??cie mo??e w Wielkanoc pada? deszcz. Gdy natomiast Warszawa ma nad sob? z??? pogod? w ka??de ??wi?ta, mo??na, a nawet nale??y to wybaczy?. Bowiem winna jest pogoda, a nie miasto. Na pewno. A zreszt? w Warszawie, na Wielkanoc musi by? ??adnie...